Вивчення дисципліни «Іміджологія та ПР-технології в туризмі» спрямоване на  отримання конкретного результату — створення іміджу особистості, туристичної організації чи продукту з урахуванням об'єктивних передумов і чинників впливу. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є вивчення основних понять, систем і алгоритмів іміджології та ПР; набуття практичних навичок вирішення конкретних іміджологових  завдань; формування умінь творчого пошуку резервів удосконалення іміджологової діяльності підприємства.