Викладач: Сергій Ігорович Задворний, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму.

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/308-alfavitnyi-filtr/z/3029-zadvornyi-serhii-ihorovych.

Електронний курс призначено для здобувачів освітнього ступеня "магістр"  освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю 242 Туризм

Обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки 

Мета:  формування професійних здібностей та практичних навичок майбутніх фахівців щодо ефективного управління персоналом підприємств, установ та організацій туристичної сфери. Управління персоналом покликане забезпечити ефективну організацію людських ресурсів у межах окремого туристичного підприємства чи установи управління туризмом та сприяти формуванню, розвитку і реалізації на високому рівні трудового потенціалу організації. 

Ключові слова: персонал, управління, організація, туризм, кадри, менеджмент.