Викладач: Сергій Ігорович Задворнийкандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму.

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/308-alfavitnyi-filtr/z/3029-zadvornyi-serhii-ihorovych.

Електронний курс призначено для здобувачів освітнього ступеня "магістр"  освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю 242 Туризм

Обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки 

Мета:  курс покликаний формувати цілісне уявлення про сутнісні особливості корпоративного управління, теоретико-методологічні засади управління акціонерними товариствами; формування практичних навичок управління туристичними підприємствами корпоративного типу та формування професійних здібностей, спрямованих на досягнення корпоративних цілей. Фахове володіння інституційно-інформаційними інструментами забезпечення діяльності системи корпоративного управління національних підприємств туристичної індустрії забезпечує їх функціонування на якісному рівні.

Ключові слова: управління, корпорація, туризм, підприємство.