Викладач: Сергій Ігорович Задворнийкандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму.

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/308-alfavitnyi-filtr/z/3029-zadvornyi-serhii-ihorovych.

Електронний курс призначено для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр"  освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю 242 Туризм

Вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки 

Мета:  формування системи знань з культурології туризму, пам’яткознавства у контексті залучення об’єктів культурної спадщини у процес розвитку туристичної сфери. Предметом вивчення є система об’єктів культурної спадщини, як нематеріальної, так і матеріальної спадщини (археологічні, історичні, архітектури і містобудування, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, ландшафтні, науки і техніки), що є ресурсом і інструментом соціально-економічного розвитку територіальних спільнот.

Ключові слова: культура, спадщина, пам'ятка, культурний туризм, мистецтво.