Викладач:  Пришляк Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: