Викладач:  Калаур Світлана Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

Мета: збагатити професійну підготовку теоретико-прикладним матеріалом акмеології, що допоможе реально розширити межі професійної компетентності фахівців та дозволить спонукати до особистісного і професійного вдосконалення.

Ключові слова: акме, акмеологія, особистісне і професійне зростання, критерії та рівні досягнення акме, акметектоніка, акмеологічні технології, життєва лінія, акмеограма.