Викладач:   Заставецька Леся Богданівна –  доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.

 Мета: ознайомити студентів із основами планування територій, містобудування, формування якісного брендингу населених пунктів та територіальних громад, формувати вміння стоврювати програми соціально-економічного розвитку територій та основі SWOT та PEST-аналізів, здійснювати прогнозування.

 Ключові слова: населений пункт, місто, планування територій, брендинг, програма економічного і соціального розвитку.