Викладач:  Лановик Зоряна Богданівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач:  Лановик Мар’яна Богданівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів бакалаврату спеціальності "Українська мова і література"

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

 Мета:

Ключові слова: