Викладач:  Лановик Зоряна Богданівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач:  Лановик Мар’яна Богданівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література), 014.023 Середня освіта (Французька мова і література), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

Мета:

Ключові слова: