Викладач: Ігнатенко Наталія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 031 Релігієзнавство.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 031 Релігієзнавство.

Мета:

Ключові слова: