Викладач:  Мазур Оксана Іванівна - кандидат педагогічних наук, викладач  кафедри іноземних мов Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Левчик Ірина Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська  (Англійська мова і література), 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька (Німецька мова і література), 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька (Французька мова і література)

Мета:

Ключові слова: