Метою викладання навчальної дисципліни «Організація культурно-мистецьких акцій» є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту культури та мистецтва; ознайомлення студентів із основними різновидами культурно-мистецьких акцій, принципами їх організації та проведення, крізь призму мистецьких акцій з досягненнями у сфері мистецтва; розкриття мистецтва як форми суспільної свідомості, як методу ідейно-естетичного виховання та образного пізнання навколишнього світу.

       Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація культурно-мистецьких акцій» є:

·             засвоєння ключових понять і принципів організації культурно-мистецьких акцій;

·             знайомство з сучасними вимогами до діяльності куратора;

·             формування  базових   уявлень   про   організацію   та                       проведення             акцій;

·             розвиток самостійного сприйняття  процессу організації заходів в Україні;

·             оволодіння  практичними   вміннями   та   навичками                     організації       культурно-мистецьких проектів.