Викладач: Новосад Юлія Ігорівна – асистент кафедри теорії і практики перекладу
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач: Загородня Людмила Зеонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів 1 курсу бакалаврату спеціальності

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія перекладу» є здатність аналізувати основні етапи історичного розвитку перекладацької думки, орієнтуватися в еволюційному полі перекладознавчої діяльності, у понятійному апараті та основних прикладних напрямах сучасного перекладознавства. Курс призначений для теоретичного ознайомлення студентів із етапами розвитку перекладу та думок про переклад, сучасним станом дисципліни, її моделей та методів.

Ключові слова: історія перекладу, перекладацька думка, перекладацька діяльність, переклад в Україні.