Викладач: Григорук Анатолій Ананійович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  неекономічних спеціальностей університету.

 У курсі висвітлено фундаментальні положення економічної теорії в органічному поєднанні з аналізом нових явищ у розвитку сучасної ринкової економіки. Курс підготовлений з врахуванням поглядів і концепцій відомих зарубіжних та українських економістів.  

Ключові слова: