Викладач: Федорів Ірина Олегівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: