Викладач:  Чеболда Ігор Юрійович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія


Мета:

Ключові слова: менеджмент