Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

 Мета: формування у студентів чіткого розуміння об'єкта, предмета та завдань курсу; професійних знань і практичних навичок щодо теоретичних та організаційних засад розвитку світового туризму як виду діяльності; цілісного уявлення про технології гостинності в туристичній сфері, технології виробництва і споживання готельних послуг на вітчизняному і міжнародному ринках, готельний маркетинг.

Ключові слова: світовий туризм, міжнародний туризм, готельне господарство, готельна індустрія, готельні послуги.