Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів спеціальності спеціальність 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

 Мета: вивчає курортно-рекреаційні ресурси, необхідні для санаторно-курортного обслуговування; особливості та технології надання санаторно-курортних послуг; структуру і методики проведення комплексного аналізу діяльності санаторно-курортного закладу; сучасний стан, особливості функціонування і перспективи розвитку вітчизняних і зарубіжних курортів.

Ключові слова: курорти, гірськолижні курорти, бальнеологічні курорти, кліматичні курорти, рекреаційна діяльність.