Викладач: Сокотов Юрій Вікторович - асистент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (Дизайн інформаційно-освітнього середовища)
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура)
015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)
015.038 Професійна освіта (Транспорт)
241 Готельно-ресторанна справа
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні технології інтернету речей)
.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (Дизайн інформаційно-освітнього середовища)
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура)
015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)
015.038 Професійна освіта (Транспорт)
241 Готельно-ресторанна справа
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні технології інтернету речей).

Мета:

Ключові слова: