Викладач: Цідило Іван Миколайович - доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій. 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Герц Андрій Іванович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (*вибіркова) дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4-го курсу (*бакалаврського) та 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  014.15 Середня освіта (Природничі науки)  

Мета курсу "STEM-технології у природничо-науковій освіті" полягає у формуванні в студентів компетентностей щодо використання STEM-технологій в освітньому середовищі, критичного мислення та творчого підходу до вирішення завдань у природничих науках за їх допомогою.

Курс покликаний підвищити мотивацію студентів до вивчення природничих наук, сприяє розвитку їхньої технічної культури, що в кінцевому результаті забезпечить готовності здобувачів вищої освіти до використання STEM-технологій у їх професійній діяльності.