Науковий керівник: Задорожна Ірина Павлівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. Гарант освітньої програми підготовки доктора філософії (PhD) 011 Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник:  Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

 Мета:

Ключові слова: