Науковий керівник: Грубінко Василь Васильович  - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Гарант освітньої програми підготовки доктора філософії (PhD) 091 Біологія.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Науковий керівник:  Пида Світлана Василівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Науковий керівник: Столяр Оксана Борисівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

 Мета:

Ключові слова: