Науковий керівник:  Пида Світлана Василівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Науковий керівник: Столяр Оксана Борисівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Гарант програми, викладач: Василь Васильович Грубінко - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

 Мета:

Ключові слова: