Викладач: Рутило Микола Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та транспорту. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 015.038 Професійна освіта (Транспорт).

Мета:

Ключові слова: