Електронний курс призначено для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія".
Викладач -  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/2868-shpak-mariia-myroslavivna

Мета: оволодіння знаннями про закономірності психічного розвитку і формування особистості в процесі її навчання, інноваційні педагогічні технології, теорію розвивального навчання, гуманістичні освітні технології, формування умінь здійснювати психологічний аналіз навчального заняття.

Ключові слова: психодидактика, педагогічна психологія, освіта, навчання, викладання, учіння.