Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD).

Електронний курс "Психодидактика" призначено для вивчення аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Мета: оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями про закономірності психічного розвитку і формування особистості в процесі її навчання, ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями, теорією розвивального навчання, гуманістичними освітніми технологіями, формування в аспірантів умінь здійснювати психологічний аналіз навчального заняття.

Ключові слова: психодидактика, педагогічна психологія, освіта, психологія навчання, психологія учіння, психологія педагогічної діяльності.