ВикладачОрап Марина Олегівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 

 Мета:

Ключові слова: