Викладач: Кравець Володимир  Петрович  – доктор педагогічних наук, дійсний член (академік) НАПН Українипрофесор кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки, 231 Соціальна робота.

 Мета курсу: забезпечити засвоєння ключових положень порівняльної педагогіки, актуальних напрямків змін в змісті, формах, методах виховання і навчання, особливостей управління закладом освіти в Україні та світі; формувати досвід аналізу тенденцій і закономірностей розвитку освіти в різних країнах, вміння виявляти співвідношення загальних тенденцій та особливостей становлення національної системи освіти. 

Ключові слова: педагогіка, компаративістика, педагогічна компаративістика, система освіти, полікультурна освіта.