Викладач:  Цідило Іван Миколайович - доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта,  015 Професійна освіта, 035 Філологія, 061 Журналістика.

 Мета:

Ключові слова: