Викладач:  Гевко Ігор Васильович - доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій. Проректор з навчально-методичної роботи ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки 011, Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта, 015 Професійна освіта, 035 Філологія, 061 Журналістика.

 Мета:

Ключові слова: