Викладачі: 

 Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Слободянюк Ольга Леонідівна - асистент кафедри психології розвитку та консультування.. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (ОПП "Логопедія. Спеціальна психологія").

Мета: оволодіння студентами знаннями про вікові та індивідуально-психологічні особливості психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі, взаємозв’язок навчання і розвитку особистості, зміст та структуру навчальної діяльності учнів, психологічні особливості педагогічної діяльності, а також підготовка студентів до здійснення психологічного супроводу інклюзивної освіти.

Ключові слова: вікова психологія, педагогічна психологія, психічний розвиток, формування, особистість, учень, педагог, психологічний супровід, розвивальне навчання, інклюзивне навчання.