Викладач:  Вільчинська Тетяна Пилипівна   – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства і слов'янських мов
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

 Мета:

Ключові слова: