Викладач: Шмигер Галина Петрівна  - кандидат біологічних наук, доцент
Науковці ТНПУ: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/3092-shmyher-halyna-petrivna

Курс «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» розрахований для студентів спеціальності "Середня освіта (Географія) географічного факультету

Метою курсу «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» є розвиток у студентів предметної інформаційно-цифрової компетентності,   критичного мислення, інформаційної й медіа-грамотності,  алгоритмічного мислення, кібербезпеці, розв'язування  практико-орієнтованих завдань.

Ключові слова: проектне навчання, хмарні технології, STEAM-проекти, геоінформаційні системи