Викладач: Косович Ольга Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач - Пежинська Ольга Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1-2 курсів третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

 Мета:

Ключові слова: