Викладач:  Питуляк Микола Васильович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю

 Мета: Основною метою дисципліни є формування системи знань у здобувачів вищої освіти про земельні ресурси у житті людини та їх місце у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та основних напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення земельного кадастру.

Ключові слова: земельні ресурси, земельний фонд, земельний кадастр, класифікація земельного фонду, охорона земельного фонду