Викладач -   Питуляк Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/318-alfavitnyi-filtr/p/3045-pytuliak-myroslava-romanivna

 Електронний курс призначено для аспірантів.

Мета дисципліни - освоїти основні методи прикладних фізико-географічних досліджень для різних галузей господарства. Навчити студентів виявляти та оцінювати просторово-часові відмінності фізико-географічних умов територій. Навчити студентів оцінювати стійкість природних систем до антропогенного навантаження.  Оволодіти методами географічного прогнозування  розвитку території під дією господарської діяльності.

Ключові слова: прикладні фізико-географічні дослідження, стійкість ландшафтних комплексів, географічне прогнозування розвитку території, природокористування, природно-ресурсний потенціал.