Викладач -   Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/304-alfavitnyi-filtr/dd/2774-demianchuk-petro-mykhailovych

Електронний курс призначено для аспірантів

 Метою викладання навчальної дисципліни є: вивчення теоретичних засад медичної географії, історії формування медико-географічних знань та місця дисципліни у структурі суспільної географії, поглиблення знань про особливості медико-географічної ситуації в Україні та інших держав світу в контексті загальносвітових тенденцій та процесів, вивчення властивостей географічного середовища та впливу негативних факторів довкілля на особливості життєдіяльності населення і рівень захворюваності людей

Ключові слова: