Викладач -  Петро Любомирович Царик, кандидат географічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: