Викладач -  Царик Любомир Петровичдоктор географічних наук, професор кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: