Викладач -  Янковська Любов Володимирівнакандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 


 Мета:

Ключові слова: