Викладач -  Тарас Богданович Заставецький, кандидат географічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/308-alfavitnyi-filtr/z/3099-zastsveckyy-taras-bogdanovitc

Електронний курс призначено для аспірантів

 Мета: Курс «Геоінформаційні технології» покликаний ознайомити здобувачів вищої освіти із теоретичними основами, принципами функціонування та застосування геоінформаційних систем; з основними поняттями картографії, геоінформатики, з системою глобального позиціонування та процесом дистанційного зондування; оволодіти знаннями про системи, які призначені для збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових даних і пов'язаної з ними інформації про представлених в ГІС об'єктах; отримати практичні навички під час роботи з геоінформаційними технологіями (створення електронних картографічних зображень); формувати уявлення про сферу застосування ГІС.

Ключові слова: