Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3240-kodliuk-yaroslava-petrivna

Електронний курс призначено для аспірантів спеціальностей 011 Освітні педагогічні науки, 113 Початкова освіта, 115 Професійна освіта

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи»: ознайомити аспірантів із теоретичними основами організації освітнього процесу в педагогічному закладі вищої освіти та науковими основами управління вищою школою, а також забезпечити набуття ними певних загальних компетентностей.

Ключові слова: система вищої освіти в Україні, теоретичні основи навчання/виховання студентів у закладі вищої освіти, зміст навчання/виховання студентської молоді, методи навчання/виховання студентів, управління освітнім процесом закладу вищої освіти.