Викладач: Куца Ольга Павлівна - доктор філологічних наук, професор
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2785-kutsa-olha-pavlivna
Викладач: Лабащук Оксана Василівна - доктор філологічних наук, професор
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/314-alfavitnyi-filtr/l/3255-labashchuk-oksana-vasylivna
Електронний курс призначено для аспірантів

 

Мета:

Ключові слова:

Вибіркові дисципліни: Оніричні мотиви у фольклорі та літературі 
(Куца Ольга Павлівна, Лабащук Оксана Василівна)


Cтупінь вищої освіти – доктор  філософії (PhD)
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Освітньо-професійна програма «Філологія»