Викладач: Куца Ольга Павлівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Лабащук Оксана Василівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 35 Філологія.

 Мета:

Ключові слова:Cтупінь вищої освіти – доктор  філософії (PhD)
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Освітньо-професійна програма «Філологія»