Викладач: Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковец ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

 Мета:

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння системи понять психологія управління, управлінська діяльність, управлінське та ділове спілкування, лідерство, імідж організації та основні теоретичні положення курсу; ознайомитись із психологічними умовами та особливостями управлінської діяльності; феноменом успішного керівництва; роллю соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління.

Ключові слова: психологічний феномен керівництва, ділове спілкування, лідерство, соціально-психологічний клімат, імідж організації.