Викладач:  Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2851-andriichuk-ivanna-petrivna

Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент
Науковец ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2847-adamska-zoriana-mykhailivna

Електронний курс "Актуальні проблеми психології управління та лідерства" призначений для вивчення дисципліни  здобувачами третього рівня вищої освіти  спеціальності (психологія). 

 Мета:

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння системи понять психологія управління, управлінська діяльність, управлінське та ділове спілкування, лідерство, імідж організації та основні теоретичні положення курсу; ознайомитись із психологічними умовами та особливостями управлінської діяльності; феноменом успішного керівництва; роллю соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління.

Ключові слова: психологічний феномен керівництва, ділове спілкування, лідерство, соціально-психологічний клімат, імідж організації.