Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковец ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

Мета:  У курсі розглядаються особливості історичного розвитку поняття «маніпуляція»; специфіка маніпуляцій, зовнішні та внутрішні причини їх використання; основні види маніпуляцій, особливості їх використання та сфери застосування;ефективні методи протидії маніпулятивним впливам.

 Ключові слова: маніпулювання, маніпулювання свідомістю, суб'єкти маніпулювання, об'єкти маніпулювання, мішені маніпулятивного впливу, маніпулятивні технології, інформаційно-маніпулятивний вплив, політичне маніпулювання, протидія маніпулятивному впливу, захист від маніпулятивного впливу.