Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2847-adamska-zoriana-mykhailivna

Електронний курс призначений для аспірантів спеціальності "Психологія". 

 Мета:

У курсі розглядаються основні принципи, підходи і методи використання комп’ютерних технології у підготовці спеціалістів у вишах; особливості використання електронних варіантів психодіагностичних методик та програм, спрямованих на розвиток окремих психічних процесів; засоби спрощення математичних обчислювань у психолого-педагогічних дослідженнях; особливості використання всесвітньої мережі INTERNET у роботі психолога-практика і психолога-дослідника.


Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, програмно-методичний комплекс, комп'ютерна психодіагностика, комп'ютерне моделювання, комп'ютерна обробка даних.