Мета: Курс розкриває основні положення теорії і практики функціонування психологічної служби в системі освіти, ознайомлює з нормативно-правовими, етичними та організаційно-методичними аспектами діяльності практичного психолога в закладах вищої освіти. Здобувачі третього рівня вищої освіти набувають знань та умінь, необхідних для професійної діяльності практичних психологів у вищій школі.

Ключові слова: психологічна служба, практичний психолог, напрями діяльності, види роботи, заклади вищої освіти, студенти, викладачі.

Електронний курс призначено для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія".

Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології розвитку та консультування

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/2868-shpak-mariia-myroslavivna