Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

Мета: Курс розкриває основні положення теорії і практики функціонування психологічної служби в системі освіти, ознайомлює з нормативно-правовими, етичними та організаційно-методичними аспектами діяльності практичного психолога в закладах вищої освіти. Здобувачі третього рівня вищої освіти набувають знань та умінь, необхідних для професійної діяльності практичних психологів у вищій школі.

Ключові слова: психологічна служба, практичний психолог, напрями діяльності, види роботи, заклади вищої освіти, студенти, викладачі.