Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD).

Електронний курс "Психологічна служба вищої школи" призначено для вивчення аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Мета: Курс розкриває основні положення теорії і практики функціонування психологічної служби в системі освіти, ознайомлює з нормативно-правовими, етичними та організаційно-методичними аспектами діяльності практичного психолога в закладах вищої освіти. Здобувачі третього рівня вищої освіти набувають знань та умінь, необхідних для професійної діяльності практичних психологів у вищій школі.

Ключові слова: психологічна служба, практичний психолог, напрями діяльності, види роботи, заклади вищої освіти, студенти, викладачі.