Викладач:  Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2851-andriichuk-ivanna-petrivna

Електронний курс призначено для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності (Психологія)

       Мета: 

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Психологія самосвідомості» є формування у здобувачів третього рівня вищої освіти цілісної, послідовної системи знань про феномен самосвідомості, його розуміння у психології, визначення етапів та принципів розвитку самосвідомості, аналіз основних напрямків дослідження Я-концепції та аспектів структурних компонентів цього феномену, розуміння основних закономірностей їх функціонування, а також здатності до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

      Ключові слова: свідомість, самосвідомість, Я-концепція, самовдосконалення, саморозвиток.