ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта.

Ключові слова: здоров’я, професійне здоров’я, чинники професійного здоров’я, професійне вигорання, професійні деформації, професійні деструкції, професійний стрес, професійна стресостійкість, технології здоров’язбереження, стратегії здоров’язбереження, гармонізація особистості.