ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки 

Мета: 

Ключові слова: здоров’я, професійне здоров’я, чинники професійного здоров’я, професійне вигорання, професійні деформації, професійні деструкції, професійний стрес, професійна стресостійкість, технології здоров’язбереження, стратегії здоров’язбереження, гармонізація особистості.