Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/319-alfavitnyi-filtr/r/2801-radchuk-halyna-kindrativna
Електронний курс призначено для аспірантів
Мета: Курс "Психологія освіти" покликаний розкрити психологічні особливості праці педагога, проаналізувати основні тенденції сучасної освіти та презентувати  новий погляд на навчання та виховання, з’ясувати роль вчителя у формуванні повноцінної особистості дитини. 

У рамках курсу  розглянуто працю вчителя, опираючись на такі базові психологічні категорії як „особистість”, „діяльність”, „спілкування”, розкрито сутність та основні особливості діалогічного педагогічного спілкування, проаналізовано педагогічні стереотипи та педагогічні конфлікти. Визначено соціально-психологічні чинники професійного вигорання та вплив Я-концепції вчителя на розвиток особистості дитини.  

У рамках курсу з’ясовано психологічні показники ефективності праці вчителя та шляхи удосконалення його діяльності.

Ключові слова: Психологія педагогічної праці, педагогічна діяльність, педагогічна праця, педагогічне спілкування, особистість педагога, навчання, виховання, психологічний об'єкт виховання, професійне вигорання вчителя, педагогічний конфлікт, Я-концепція педагога, педагогічні стереотипи.