Викладач:  Чеболда Ігор Юрійович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю

 Мета:

Ключові слова: