Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/319-alfavitnyi-filtr/r/2801-radchuk-halyna-kindrativna
Електронний курс призначено для аспірантів (1 семестр)


Мета:

Ключові слова: