Викладач: Романишина Оксана Ярославівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри  інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки  спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 061 Журналістика, 015 Професійна освіта, 

 Мета:

Ключові слова: